Advarsel: JavaScript kørsel er slået fra i din browser. Du er muligvis ikke i stand til at besvare alle spørgsmål i undersøgelsen. Kontroller din browsers indstillinger.

Sorgens konsekvenser II

Survey blandt voksne efterladte om sorg og arbejdsliv.

Kære deltager i Det Nationale Sorgcenters undersøgelse om sorg og arbejdsliv. 

Undersøgelsen er for dig, der har mistet en nærtstående indenfor de seneste fem år og som er mindst 18 år gammel. For at deltage i undersøgelsen skal du være aktiv på arbejdsmarkedet - eller have været det, da du mistede.  

Vi gennemfører undersøgelsen for at blive klogere på sorgens konsekvenser for arbejdslivet. Resultaterne vil vi benytte i vores arbejde for at skabe bedre vilkår for efterladte gennem fx pressehistorier, politisk arbejde og vores formidlings- og hjælpearbejde generelt. 

Du er anonym i undersøgelsen og dine svar bliver ikke synlige for andre. 

Har du spørgsmål til undersøgelsen, så send gerne en mail til dl@sorgcenter.dk 

Tusind tak for din hjælp!

Der er 57 spørgsmål i undersøgelsen.
Baggrundsspørgsmål
Hvad er dit køn?
Hvad er din alder?
Hvem har du mistet?
I hvilken region bor du?
Hvad er din højeste færdiggjorte uddannelse?
Var afdøde syg før dødsfaldet?
Havde du en rolle i pasningen/plejen af den syge, der havde konsekvenser for dit arbejdsliv?
Spørgsmål om arbejdsliv og sorg
Angiv hvor enig du er i følgende udsagn:
Jeg er/var i stand til efter mit tab at passe mit arbejde, som før jeg mistede
Jeg får/fik god støtte fra min arbejdsplads efter mit tab

Jeg oplever/oplevede mit arbejde som et fristed fra sorgen.

Hvis du har lyst til at uddybe dit svar, er du meget velkommen til at kommentere i nedenstående kommentarfelt.

Det hjælper/har hjulpet mig i min sorgproces, at jeg har haft et arbejde.

Hvis du har lyst til at uddybe dit svar, er du velkommen til at kommentere i nedenstående kommentarfelt.

Jeg er blevet tilbudt at få arbejdsopgave, arbejdsansvar eller arbejdstid ændret/tilpasset i en periode efter tabet.

Hvis du har lyst til at uddybe dit svar, er du velkommen til at kommentere i nedenstående kommentarfelt.

Jeg oplever/har oplevet tavshed om mit tab fra mine kollegaer.

Hvis du har lyst til at uddybe dit svar, er du velkommen til at kommentere i nedenstående kommentarfelt.

Jeg oplever/har oplevet tavshed om mit tab fra min chef.

Hvis du har lyst til at uddybe dit svar, kommenter da gerne i nedenstående kommentarfelt.
Jeg skjuler/har skjult min sorg på min arbejdsplads, fordi jeg frygtede, at det ikke var OK, at sorgen fyldte så meget eller så længe.

Hvis du har lyst til at uddybe dit svar, kommenter da gerne i nedenstående kommentarfelt. 
Jeg er/har været sygemeldt på grund af belastninger relateret til mit tab.
Hvornår var du sygemeldt på grund af belastninger relateret til dit tab?
Hvor længe har du været sygemeldt på grund af belastninger relateret til dit tab? (Hvis du har haft flere sygemeldinger, angiv da den længste)
Hvis du har haft mere end en sygemelding relateret til dit tab og sorgen, angiv da hvor mange: 
Jeg oplever/oplevede en god dialog med min arbejdsgiver i forbindelse med min sygemelding.

Hvis du har lyst til at uddybe dit svar, kommenter da gerne i nedenstående kommentarfelt.

Jeg oplever/oplevede en god dialog med min arbejdsgiver i forbindelse med at vende tilbage til mit job.

Hvis du har lyst til at uddybe dit svar, kommenter da gerne i nedenstående kommentarfelt.

Var du i kontakt med jobcenteret i forbindelse med din sygemelding?

Jeg oplevede, at jobcenteret havde forståelse for, at sorg kan påvirke arbejdsevnen.

Hvis du har lyst til at uddybe dit svar, kommenter da gerne i nedenstående kommentarfelt.

Jeg oplevede, at jobcenteret havde forståelse for min situation og i dialog med min arbejdsplads hjalp mig tilbage i job på en god måde.

Hvis du har lyst til at uddybe dit svar, kommenter da gerne i nedenstående kommentarfelt.

Jeg oplevede at blive presset til en raskmelding, før jeg følte mig klar.

Hvis du har lyst til at uddybe dit svar, kommenter da gerne i nedenstående kommentarfelt.
Har du holdt sorg-relateret orlov fra dit arbejde?
Det gavner/gavnede min sorgproces at holde orlov.

Hvis du har lyst til at uddybe dit svar, kommenter da gerne i nedenstående kommentarfelt.
Hvem betalte for din orlov?

Hvis du har lyst til at uddybe dit svar, kommenter da gerne i nedenstående kommentarfelt.
Ville du ønske, at du havde haft mulighed for orlov på fx op til 6 måneder? 
Det ville være en forudsætning for mig, at orloven var betalt (med fx en ydelse på dagpengeniveau)
Mit tab har haft langsigtede konsekvenser for mit arbejdsliv

Hvordan kommer de negative konsekvenser til udtryk? 

Hvis du har lyst til at uddybe dine svar, kommenter da gerne i nedenstående kommentarfelt.
Mit tab har medført en forringet økonomisk situation for mig (på grund af min jobsituation).

Hvis du har lyst til at uddybe dit svar, kommenter da gerne i nedenstående kommentarfelt.
Hjælpsøgning
Har du søgt hjælp til sorgen hos din læge?
Jeg får/fik den hjælp hos lægen, som jeg havde brug for eller håbet på
Hvilken hjælp blev du tilbudt?
Hvilken hjælp blev du tilbudt?
Jeg tager/har taget antidepressiv medicin efter mit tab som konsekvens af mine vanskeligheder ved at håndtere tabet/sorgen.
Medicinen hjalp mig.

Hvis du har lyst til at uddybe dit svar, kommenter da gerne i nedenstående kommentarfelt.
Har du søgt hjælp til sorgen hos en psykolog eller terapeut?

Jeg får/fik den hjælp hos psykologen/terapeuten, som jeg havde brug for eller håbet på. 

Hvis du har lyst til at uddybe dit svar, kommenter da gerne i nedenstående kommentarfelt.

Hvem betaler/betalte terapien/samtalerne?

Hvis du har lyst til at uddybe dit svar, kommenter da gerne i nedenstående kommentarfelt.

Har du søgt hjælp hos ligesindede - fx sorggruppe eller anden støttegruppe?

Jeg får/fik den støtte/hjælp i sorggruppen/støttegruppen, som jeg havde håbet på. 

Hvis du har lyst til at uddybe dit svar, kommenter da gerne i nedenstående kommentarfelt.

Har du hørt om Sorglinjen?
Kunne du overveje at søge samtaler og støtte (via fx telefon, chat mv) på en Sorglinje, bemandet af andre efterladte?
Hvorfor virker det ikke oplagt for dig at søge støtte på en Sorglinje?
Har du søgt hjælp af spirituel, eksistentiel eller religiøs karakter? (hos fx præst, alternativ behandler eller andre)
Hvem henvendte du dig til?
Jeg får/fik den støtte/hjælp, jeg havde brug for eller håbet på at få fra præsten eller den alternative behandler. 

Hvis du har lyst til at uddybe dit svar, kommenter da gerne i nedenstående kommentarfelt.
Jeg har søgt støtte og hjælp hos venner og familie

Jeg får/fik den støtte/hjælp fra venner og familie, jeg havde brug for eller håbede på.

Hvis du har lyst til at uddybe dit svar, kommenter da gerne i nedenstående kommentarfelt.

Sociale relationer
Der er venner og/eller familiemedlemmer, jeg ikke har kontakt til længere (efter mit tab).

Hvis du har lyst til at uddybe dit svar, kommenter da gerne i nedenstående kommentarfelt.

Jeg har oplevet at nogen i min omgangskreds undgik mig efter mit tab (fx fordi de ikke vidste, hvad de skulle gøre).

Hvis du har lyst til at uddybe dit svar, kommenter da gerne i nedenstående kommentarfelt.

Må vi kontakte dig igen (med spørgsmål vedr. denne undersøgelse eller med andre undersøgelser)?

Ifølge GDPR-reglerne skal vi oplyse dig om, at vi beholder din mailadresse i 12 måneder. Undersøgelsen er dog anonym og i tilfælde af, at vi offentliggør eller på anden måde anvender eller formidler resultaterne fra den, så vil resultaterne blive formidlet i anonymiseret form og helt uden mulighed for at identificere de enkelte deltagere. Vi indhenter alene din mailadresse for at have mulighed for at følge op på denne undersøgelse og sende tilsvarende henvendelser fremover. Du kan til enhver tid bede om at få din mailadresse slettet i vores system ved at skrive til dl@sorgcenter.dk.

Skriv din mailadresse her: